Lager BTW Tarief :

A.

Onder schilder- en stukadoorswerk wordt verstaan: (definitie Ministerie van Financiën):

"Het verwerken en aanbrengen van producten zoals lakverven, vernissen, beitsen en voorstrijkmiddelen en van pasteuze dan wel gelijmde materialen, daaronder begrepen de daartoe noodzakelijk voorbereidings- en voorbehandelingswerkzaamheden".

B

Het verlaagde tarief geldt alleen voor schilder- en stukadoorwerk aan woningen ouder dan 2 jaar. Het begrip 'woning' mag daarbij ruim worden opgevat. Het gaat dus om alles wat tot een persoonlijk verblijf dient. Dus van villa tot boerderij en van bungalow tot appartement. Maar ook de tijdelijk onbewoonde woning, de tot woning verbouwde garage, de studentenkamer, de aanleunwoningen, de opdracht van een vereniging van eigenaars voor onderhoud aan de gemeenschappelijke ruimten van een flat en ook de tweede woning e.d. valt onder het lage tarief. Wordt een woonhuis tevens als kantoor gebruikt (bijv. de praktijkwoning van de huisarts, tandarts, architect) dan is verdedigbaar dat eveneens het lage tarief van toepassing is, mits meer dan 50% van de woning daadwerkelijk als woning wordt gebruikt. Bepalend is dus het feitelijke (beoogde) gebruik van het grootste deel van het betreffende pand.

C

Het verlaagde tarief geldt alleen bij voldoende ouderdom van de woning. Om te beoordelen of een woning al dan niet ouder is dan 2 jaar, is officieel bepalend de begindatum van het bouwjaar van de woning volgens de gemeentelijke administratie ingevolge de Wet waardering ontroerende zaken. In de praktijk wordt de ouderdom dus bepaald door het eerste feitelijk gebruik. Wanneer een woning in verschillende stadia tot stand gekomen (denk aan de uit- of opbouw aan een bestaande woning) dan dient de woning tenminste voor de helft te bestaande uit delen die ouder zijn dan 2 jaar teneinde voor het geheel in aanmerking te komen voor het verlaagde tarief.

Overigens verlangt de Belastingdienst bij de administratie van de ondernemer in het schilders- of stukadoorsbedrijf een door de opdrachtgever af te geven ouderdomsverklaring. Het model van een dergelijke verklaring is te verkrijgen bij NAVAS en de Federatie van Afbouw Bedrijfschappen. Weliswaar ontslaat een dergelijke verklaring de ondernemer niet van de verantwoordelijkheid voor een juiste BTW-aangifte, maar bij twijfel kan deze verklaring in bepaalde gevallen het voordeel van de twijfel geven. Bronnen ten behoeven van de verklaring zijn het kadaster, eigendomspapieren, huurcontracten e.d

 Facebook Warta Stukadoors en afbouw   linkedin Warta Stukadoors en afbouw

Fossemaheerd 33
9737 KA Groningen
info@warta.nl
tel: 050-5494908 / 06-55748608
Warta StukadoorsWarta StukadoorsWarta StukadoorsWarta StukadoorsWarta Stukadoors

BTW

Warta Stukadoors en afbouw
Warta Stukadoors en afbouw
Warta stukadoors
Warta Stukadoors en afbouw